+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre DE / AT klientov

Zmluvy, právne analýzy a rešerš

V prípade, že potrebujete kontrolu, posúdenie existujúcej zmluvy alebo vypracovanie zmluvy, radi vám poskytneme právnu podporu. Pomôžeme aj v situácii, keď vaša spoločnosť vstupuje na slovenský trh a vy potrebujete získať prehľad o povinnostiach vo vzťahu k slovenským úradom.

Naše služby
Vypracovanie rešerše
Zastúpenie pred úradmi
Zastúpenie pred orgánmi verejnej správy
Vybavenie licencií a osvedčení
Všetko, čo potrebujete vedieť

Právna analýza

Právnu analýzu vypracujeme na akúkoľvek právnu otázku z akéhokoľvek právneho odvetia.

Či už sa jedná o štandardné typy zmlúv alebo atypické zmluvy je potrebné aby klient vedel „čo podpisuje“, aby jeho pozícia ako zmluvnej strany bola vyrovnaná a aby v budúcnosti v prípade potreby ustál dôkazné bremeno.

Najčastejšími záujemcami o právnu analýzu sú klienti, ktorým hrozí súdny spor, prípadne už sú účastníkmi súdneho sporu. Naša kancelária zastáva filozofiu prebratia prípadu, ktorý má šancu na výhru (tzv. win case). Hlavným zmyslom analýzy je teda reálne zhodnotenie právneho stavu a stanovenie prognózy prípadu s odporúčaním ďalšieho postupu v predmetnej veci.

Postup pri spracovaní právnej analýzy

  1. Prevzatie zadania a podkladov od klienta
  2. Odsúhlasenie cenovej ponuky
  3. Štúdium zákonov a súvisiacich predpisov + štúdium súdnych rozhodnutí v obdobných právnych veciach
  4. Vypracovanie analýzy
  5. Odovzdanie analýzy klientovi ( v elektronickej alebo písomnej forme)

Rešerš - Právne požiadavky

Vstupuje vaša spoločnosť na slovenský trh  a vy potrebujete získať prehľad o povinnostiach vo vzťahu k slovenským úradom?

Vypracujeme pre vás právnu rešerš, v ktorej vám prehľadným spôsobom uvedieme zoznam právnych požiadaviek a zákonov, ktoré sa budú vzťahovať priamo na váš biznis.

V prípade potreby získania licencií, osvedčení a povolení vám ich radi vybavíme.