Kto sme

Sme tu pre Vás už viac ako desať rokov.

SKLENAR & Partners je advokátska kancelária v Bratislave s dlhoročnými skúsenosťami s poskytovaním právnych služieb nemeckým klientom, rakúskym klientom a taktiež domácim klientom. Potrpíme si na odbornosti a neustálom vzdelávaní sa. Pravidelne sa zúčastňujeme na seminároch či školeniach a študujeme súdne rozhodnutia vo vybraných právnych oblastiach.

Všetci naši právnici sú popri svojej rodnej reči schopní komunikovať a poskytovať právne poradenstvo plynule v anglickom jazyku. JUDr. Michal Sklenár, advokát hovorí plynule po nemecky a po anglicky.

Naša kancelária sa koncentruje najmä na:

 • Due Dilligence
 • Inkaso pohľadávok v Rakúskej a Nemeckej republike
 • Obchodné právo
 • Právo nehnuteľností
 • Súdne spory
 • Vypracovanie zmlúv a právnych analýz

Ako advokátska kancelária spolupracujeme s viacerými zahraničnými kanceláriami v Nemecku i v Rakúsku. Vďaka tejto kooperácii dokážeme sprostredkovať pre našich klientov zabezpečenie právneho servisu aj v zahraničí.

Zároveň úzko spolupracujeme aj s ďalšími externými špecialistami (notármi, exekútormi, daňovými poradcami. Preto vieme našim klientom poskytnúť komplexné právne riešenie spolu s daňovým a účtovným poradenstvom ( i v anglickom a nemeckom jazyku).

Naša kancelária je dlhoročným členom Slovensko – nemeckej obchodnej a priemyslenej komory a Rakúskej hospodárskej komory na podporu zahraničného obchodu.

Michal Sklenár

AdvokátBratislava
číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 6393

Oblasti práva

 • obchodné právo
 • trestné právo
 • právo nehnuteľností
 • vymáhanie pohľadávok
 • sporová agenda

Jazyk

 • anglicky (plynule)
 • nemecky (plynule)

Vzdelanie

 • JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Mgr., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Matúš Lemeš

Spolupracujúci advokátKošice
číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 5849

Oblasti práva

 • právo nehnuteľností
 • obchodné právo
 • občianske právo
 • sporová agenda

Jazyk

 • anglicky (stredne pokročilý)
 • francúzsky (plynule)

Vzdelanie

 • JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Mgr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Peter Sklenár

KoncipientBratislava

Oblasti práva

 • právo nehnuteľností
 • právo obchodných spoločností
 • inkaso pohľadávok

Jazyk

 • anglicky (stredne pokročilý)

Vzdelanie

 • JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Mgr., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Juraj Gľonda

Realitný poradcaBratislava

Oblasti pôsobnosti

 • predaj rezidenčných i komerčných nehnuteľností
 • trhové poradenstvo
 • homestaging
 • konzultácie pre developerov

Jazyk

 • anglicky (plynule)

Vzdelanie

 • Ing., Bankovní institut vysoká škola Praha

Martina Kováčová

EkonómkaBratislava

Oblasti práva

 • evidencia prvotných účtovných dokladov
 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie záznamov pre potreby dane z pridanej hodnoty
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva, daní a ekonómie

Vzdelanie

 • Ing. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Jazyk

 • anglicky (stredne pokročilý)