+421%202%20546%2042%20400 Map

Kto sme

Na trhu právnych služieb pôsobíme viac ako 12 rokov.

Sme stredne veľká advokátska kancelária v Bratislave so zameraním sa na nemeckých, rakúskych klientov a medzinárodných klientov.

Komplexne

SKLENAR & Partners Vám poskytne komplexný právny servis. Na základe našich znalostí poskytujeme právne poradenstvo v nasledovných oblastiach:

 • Due Dilligence
 • Obchodné právo
 • Právo nehnuteľností
 • Súdne spory
 • Vstup podnikateľov na slovenský trh
 • Vymáhanie pohľadávok v Rakúskej a Nemeckej republike
 • Vypracovanie zmlúv a právnych analýz
 • Zastúpenie v trestnom konaní v Rakúsku a na Slovensku

Zrozumiteľne

Všetci naši právnici sú popri svojej rodnej reči schopní komunikovať a poskytovať právne poradenstvo plynule v anglickom jazyku. JUDr. Michal Sklenár, advokát hovorí plynule po nemecky a po anglicky.

Časovo dostupne

Snažíme sa rýchlo reagovať na Vaše otázky. Prvú odpoveď Vám zasielame do 24 hod. od obdržania Vášho dopytu. Sme ľahko zastihnuteľní.

Medzinárodne

Ako advokátska kancelária spolupracujeme s viacerými zahraničnými kanceláriami v Nemecku i v Rakúsku. Vďaka tomu dokážeme pre našich klientov zabezpečiť i právny servis aj v zahraničí.

Lojálne

Svojim klientom prejavujeme absolútnu lojalitu a diskrétnosť. Ako advokáti zachovávame mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sme sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie.

Naša kancelária je dlhoročným členom Slovensko – nemeckej obchodnej a priemyslenej komory a Rakúskej hospodárskej komory na podporu zahraničného obchodu.

Michal Sklenár

AdvokátBratislava
číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 6393

Oblasti práva

 • obchodné právo
 • trestné právo
 • právo nehnuteľností
 • vymáhanie pohľadávok
 • sporová agenda

Jazyk

 • anglicky (plynule)
 • nemecky (plynule)

Vzdelanie

 • JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Mgr., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

JUDr. Vladimír Sidor

SPOLUPRACUJÚCI ADVOKÁTBRATISLAVA

Oblasti práva

 • obchodné právo
 • tvorba zmlúv
 • sporová agenda

Jazyk

 • anglicky (plynule)

Vzdelanie

 • JUDr. – právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,

Mgr. Radoslav Sedlák

KoncipientBratislava

Oblasti práva

 • zmluvné právo
 • právo nehnuteľností
 • obchodné právo
 • civilné právo

Jazyk

 • anglicky (plynule)

Vzdelanie

 • Mgr. – právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Matúš Lemeš

Spolupracujúci advokátKošice
číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 5849

Oblasti práva

 • právo nehnuteľností
 • obchodné právo
 • občianske právo
 • sporová agenda

Jazyk

 • anglicky (stredne pokročilý)
 • francúzsky (plynule)

Vzdelanie

 • JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Mgr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Peter Sklenár

KoncipientBratislava

Oblasti práva

 • právo nehnuteľností
 • právo obchodných spoločností
 • inkaso pohľadávok

Jazyk

 • anglicky (stredne pokročilý)

Vzdelanie

 • JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Mgr., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Martina Kováčová

EkonómkaBratislava

Oblasti práva

 • evidencia prvotných účtovných dokladov
 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie záznamov pre potreby dane z pridanej hodnoty
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva, daní a ekonómie

Vzdelanie

 • Ing. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Jazyk

 • anglicky (stredne pokročilý)