+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre DE / AT klientov

Zastupovanie poškodeného na súde

Bolo vám trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda? Boli porušené alebo ohrozené zákonom chránené práva alebo slobody? Ak áno, ste poškodeným v trestnom konaní a my vám ponúkame možnosť zastupovať vás na súde.

Naše služby
Zastúpenie poškodeného v celej dĺžke trestného konania pre políciou a súdom
Uplatňovanie jeho procesných práv vrátane uplatnenia náhrady na škodu
Poradenstvo a konzultácia
Riadne a včasné uplatnenie nároku na náhradu škody
Všetko, čo potrebujete vedieť

Kto je poškodený v trestnom konaní?

Legálna definícia o poškodenom hovorí ako o osobe, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva a slobody.

Poškodený môže byť len fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Poškodený je v trestnom konaní samostatnou stranou konania.

Možno rozlíšiť poškodeného na poškodeného, ktorý má nárok na náhradu škody a poškodeného, ktorý nemá nárok na náhradu škody t.j. má len procesné práva.

Poškodený má v priebehu celého trestného konania rôzne práva, medzi ktoré patrí aj uplatnenie nároku na náhradu škody.