+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre firmy

Zakladanie obchodných spoločností a organizačnej zložky

Poskytneme vám komplexnú právnu pomoc pri založení novej obchodnej spoločnosti alebo organizačnej zložky.

Naše služby
Príprava dokumentov na založenie obchodných spoločností a organizačnej zložky
Ohlásenie živností do Živnostenského registra
Zápis organizačnej zložky do Obchodného registra
Zriadenie daňového identifikačného čísla (DIČ) – Registrácia pre dane z príjmu
Komplexné poradenstvo od začiatku až po samotné zriadenie Organizačnej zložky
Všetko, čo potrebujete vedieť

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Najčastejšie zakladanou obchodnou spoločnosťou u nás je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Ide zároveň o najčastejšie využívanú formu obchodnej spoločnosti. Hlavným znakom tohto typu kapitálovej spoločnosti je ručenie spoločníkov do výšku svojho vkladu, tieto vklady tvoria základne imanie spoločnosti, ktoré musí byť splatené ešte pred vznikom samotnej spoločnosti.

Ako funguje založenie obchodnej spoločnosti?

  1. Klient vyplní krátky a jednoduchý dotazník.
  2. Pripravia sa všetky dokumenty potrebné k založeniu spoločnosti, ktoré je potrebné podpísať.
  3. Klient si odnáša spoločnosť zapísanú v živnostenskom registri, obchodnom registri a registrovanú na daňovom úrade. To znamená, že spoločnosť už bude mať pridelene DIČ.

Samotné podanie je u nás realizované elektronicky, čím sa zabezpečí úspora na správnom poplatku 50 percent, teda napr. pri s.r.o. klient namiesto 300 EUR za správny poplatok zaplatí 150 EUR pre Obchodný register, pre Živnostenský register je to 0 EUR (voľné živnosti).

Založenie organizačnej zložky

Výhodou organizačnej zložky zahraničnej osoby je, že nie je potrebné vnášať žiadny kapitál.

  • Organizačná zložka zahraničnej osoby nemá sama o sebe právnu subjektivitu a všetky jej úkony sú vykonávane v mene matky (materskej zahraničnej spoločnosti).
  • Organizačnú zložku riadi jej vedúci, teda vedúci zahraničnej osoby. Môže ním byť len fyzická osoba (občan EU)  alebo občan z krajín OECD alebo fyzická osoba, ktorá ma povolený pobyt na území Slovenskej republiky.
  • Organizačná zložka zahraničnej osoby potrebuje živnostenské oprávnenie a taktiež pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ), teda je potrebná registrácia na Daňovom úrade.