+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre DE / AT klientov

Due diligence

Plánujete investične kúpiť podnik alebo spoločnosť v Slovenskej republike? Potom pre vás zabezpečíme due diligence – komplexnú hĺbkovú previerku podniku. Závery nami vykonanej due diligence budú rozhodujúce pre vaše konečné rozhodnutie o transakcii a vašej ponuke kupujúcemu.

Naše služby
Príprava sumáru informačných požiadaviek investora (tzv. checklist)
Posúdenie relevantných informácií o spoločníkoch (akcionároch)
Posúdenie práv duševného vlastníctva
Preverenie majetkovej účasti cieľovej spoločnosti na podnikaní iných spoločností
Kontrola všetkých zmlúv podniku
Preverenie existencie súdnych sporov
Audit finančných podkladov
Správnosť účtovníctva
Všetko, čo potrebujete vedieť

Čo je to due diligence?

Pojem „due diligence“ má históriu v americkom práve. V doslovnom preklade znamená „náležitá pozornosť“. Zmyslom due diligence je hĺbková komplexná previerka podniku (z účtovnej, daňovej, personálnej, finančnej a právnej stránky), ktorá môže odhaliť riziká podniku, ale aj odkryť jeho skrytý potenciál.