+421%202%20546%2042%20400 Map
15 jan 2019

Preukazovanie príjmu z podnikania zahraničnej osoby – cudzinec ako fyzická osoba

michal-sklenar Michal Sklenár

Cudzinec podnikajúci ako fyzická osoba je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu preukázať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima.

Cudzinec podnikajúci ako fyzická osoba je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu preukázať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima; ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zdanený príjem vo výške dvojnásobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období.

Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaňovacom období ešte nebol oprávnený podnikať, je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu preukázať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti vo výške desaťnásobku životného minima potvrdením o zostatku na účte – v banke zriadenom na účely podnikania, ktorý nesmie byť totožný s účtom slúžiacim na finančné zabezpečenie pobytu.