+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre občanov

Vymáhanie pohľadávok v Rakúsku a Nemecku

Najčastejšie pre našich klientov zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok vtedy, keď dlžník opustí Slovenskú republiku a začne svoje podnikanie alebo zamestnanie v Rakúsku či Nemecku. Tiež v prípade, keď ide o pohľadávky z obchodného styku, pričom dlžníkom je rakúska alebo nemecká obchodná spoločnosť.

Naše služby
Zistenie aktuálnej adresy dlžníka v Rakúsku alebo v Nemecku
Mimosúdne vymáhanie pohľadávky
Vypracovanie Európskeho platobného rozkazu
Súdne vymáhanie pohľadávky v spolupráci s partnerskou rakúskou alebo nemeckou advokátskou kanceláriou
Komunikácia s partnerskou rakúskou alebo nemeckou advokátskou kanceláriou o stave veci a následné informovanie klienta o stave veci (tzv. reporty)
Vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie v Rakúsku a Nemecku
Zastúpenie v exekučnom konaní v Rakúsku a Nemecku
Všetko, čo potrebujete vedieť

Ako funguje súdne konanie s dlžníkom v zahraničí?

Mimosúdne vymáhanie peňažnej pohľadávky pozostáva z prípravy pred žalobnej výzvy na zaplatenie, ktorú zašleme dlžníkovi. Vo výzve dlžníka vyzveme na zaplatenie peňažnej pohľadávky nášho klienta s upozornením, že sa jedná o posledný pokus riešiť vec mimosúdne a že, v prípade neuhradenia dlžnej sumy v stanovenej lehote začneme so súdnym vymáhaním pohľadávky.

Pred samotným začatím súdneho konania so zahraničným prvkom (dlžník v zahraničí) je prvým dôležitým krokom určenie:

  • právomoci súdu = súd, ktorého štátu je oprávnený nárok veriteľa posudzovať,
  • rozhodného práva = teda či sa má nárok veriteľa riadiť slovenským alebo rakúskym/nemeckým právom.