+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre firmy

Sídlo pre spoločnosť

Legislatíva SR umožňuje mať aj virtuálne sídla spoločností. Spoločnosť v tomto prípade na uvedenej adrese nemá fyzicky kancelárie, ale adresa je zapísaná v obchodnom registri. Výhodou virtuálneho sídla sú predovšetkým nižšie náklady na prevádzku a lukratívna adresa.

Naše služby
Virtuálne sídlo v Bratislave
Preposielanie zásielok
Všetko, čo potrebujete vedieť

Adresa sídla

Adresa vášho sídla bude: Dunajská 30, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Služba virtuálne sídlo v Bratislave zahŕňa:

 1. Súhlas so sídlom spoločnosti
  Sídlo podnikania sa viaže na podnikanie právnickej osoby a miesto podnikania je späté s podnikaním fyzickej osoby. Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Zabezpečíme pre vás súhlas so zriadením sídla pre účely živnostenského registra, alebo obchodného registra.
 2. Označená poštová schránka
  Na schránku umiestnime názov vášho podniku alebo obchodnej spoločností. V zmysle Obchodného zákonníka zabezpečíme sídlo vášho podnikania, alebo podnikania právnickej osoby. Poštové zásielky adresované vašej spoločnosti bez problémov prevezmú naši zamestnanci.
 3. Emailová alebo SMS notifikácia
  O prijatej pošte vám z našej kancelárie príde E-mail notifikácia, prípadne SMS.  Informácia zahŕňa dátum doručenia zásielky a názov odosielateľa.
 4. Scanovanie obsahu zásielok
  Potrebujete mať rýchlu informáciu o obsahu vašich firemných zásielok ? Scan obsahu zásielok zabezpečíme najneskôr do druhého pracovného dňa. Scan obsahu zásielky vám zašleme na vami určenú emailovú adresu.
 5. Preposielanie zásielok
  K službe Virtuálne sídlo ponúkame doplnkovú službu: preposielanie prijatých zásielok na vami určenú korešpondenčnú adresu. Firemnú poštu vám prepošleme raz mesačne, prípadne aj častejšie. Ponúkame aj dvojtýždenné, alebo týždenné preposielanie.