+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre firmy

Preverenie obchodného partnera

Preveríme pre vás serióznosť a bonitu potenciálneho obchodného partnera alebo majetkový stav už existujúceho dlžníka.

Naše služby
Preverenie majetkového stavu dlžníka (záväzky, exekúcie, konkurz, aktíva)
Preverenie podnikateľskej povesti budúceho obchodného partnera
Preverenie deklarovanej podnikateľskej činnosti
Preverenie sociálnych a obchodných väzieb preverovaného partnera vo vzťahu k iným osobám a spoločnostiam
Všetko, čo potrebujete vedieť

Preverenie dlžníka

Preverenie dlžníka predstavuje v našej kancelárii prvý a zásadný preventívny krok pred začatím vymáhacieho procesu. Je veľmi efektívnym nástrojom, ktorý vám v určitých prípadoch môže ušetriť finančné náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. Preveríme dlžníkove ďalšie záväzky a ich rozsah, to či sa dlžník nenachádza v exekúcii, v konkurze a aj jeho aktíva – najmä vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Preverenie obchodného partnera

Rovnako tak pri nadväzovaní nového obchodného vzťahu je veľmi dôležité poznať serióznosť, bonitu alebo prípadnú podnikateľskú minulosť svojho budúceho obchodného partnera.