+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre firmy

Predaj ready made spoločnosti

Ako náš klient sa konateľom nami predávanej ready made s.r.o. stanete v priebehu pár hodín. Funkcia konateľa vzniká dňom prijatia rozhodnutia jediného spoločníka, resp. dňom ktorý sa v predmetnom rozhodnutí uvedie. Na základe vašich požiadaviek uskutočníme v kupovanej spoločnosti zmeny ako napr. (zmenu konateľa, zmenu spoločníka, obchodného mena, sídla, doplnenie predmetov podnikania a iné) a vy môžete začať okamžite podnikať.

Naše služby
Dodanie nami vlastnenej 100% čistej spoločnosti bez záväzkov a pohľadávok
Vypracovanie všetkých dokumentov k predaju spoločnosti (aj v anglickom a nemeckom jazyku)
Zabezpečenie potrebných úradných prekladov a notárskych služieb
Vykonanie zápisu zmien v spoločnosti do Obchodného registra
Všetko, čo potrebujete vedieť

Čo je ready made spoločnosť?

Ready made spoločnosť je čistá spoločnosť, s bankovým účtom, s prideleným identifikačným číslom (IČO) a so splateným základným imaním v zmysle Obchodného zákonníka. Táto spoločnosť je taktiež  zaregistrovaná pre daňové identifikačné číslo a tiež pre daň z pridanej hodnoty.

Ako vzniká funkcia konateľa?

Funkcia konateľa vzniká dňom prijatia rozhodnutia jediného spoločníka, resp. dňom ktorý sa v predmetnom rozhodnutí uvedie.

Aké sú výhody kúpy ready made spoločnosti?

 • Je už zapísaná v obchodnom registri a má pridelené IČO
 • Je registrovaná pre daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty (ružová kartička)
 • Zmluvne garantujeme, že spoločnosť nemá žiadne záväzky ani pohľadávky
 • Základné imanie spoločnosti bolo splatené v plnom rozsahu
 • Prevod spoločnosti vieme pripraviť do 5 hodín
 • Všetky dokumenty vypracováva licencovaný advokát
 • Spoločnosť nevykonávala žiadnu ekonomickú aktivitu

Ako prebieha predaj ready made s.r.o. spoločnosti?

 1. Zašlete nám dopyt na spoločnosť
 2. Nadviažeme kontakt a žiadanú spoločnosť vám rezervujeme, zároveň zasielame zálohovú faktúru
 3. Zašlete nám údaje nového konateľa, spoločníka, vaše požiadavky k zmene sídla, obchodného mena, alebo predmetov podnikania
 4. Náš advokát vypracuje všetky potrebné dokumenty
 5. Dohodneme si termín podpisu dokumentov k predaju spoločnosti
 6. U notára podpíšeme dokumenty k predaju firmy a od momentu vášho ustanovenia do funkcie konateľa môžete v mene spoločnosti podnikať
 7. Elektronickou formou zabezpečíme zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra a ohlásenie zrealizovaných zmien na daňovom úrade