JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
JUDr. Stanislav Stehura

JUDr. Stanislav Stehura - spolupracujúci advokát

číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 6075

Kancelária: Žilina
Email: stehura@sklenarpartners.sk
Tel.: +421 911 614 534

Vzdelanie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (rigorózna skúška)

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium, denná forma)

Jazyky

Oblasti práva

Kontaktovať advokáta »

Volať