JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
JUDr. Soňa Grešová

JUDr. Soňa Grešová - partner

číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 6202

Kancelária: Bratislava
E-mail: gresova@sklenarpartners.sk


Tel.: +421 (0) 2 546 42 400 
Fax: +421 (0) 2 524 54 643

Vzdelanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rigorózna skúška)

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium, denná forma)

Jazyky

Oblasti práva

Kontaktovať advokáta »

Volať