JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
JUDr. Matúš Lemeš

JUDr. Matúš Lemeš - spolupracujúci advokát

číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 5849

Kancelária: Košice
Email: office@advokat-lemes.sk
Tel.: +421 (0) 55 694 1092
Fax.: +421 (0) 55 694 1092

Vzdelanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (magisterské štúdium, denná forma)

Jazyky

Oblasti práva

Kontaktovať advokáta »

Volať