JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
JUDr. Ján Lemeš

JUDr. Ján Lemeš - spolupracujúci advokát

číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 2519

Kancelária: Košice
E-mail: jan.lemes@sklenarpartners.sk
Tel.: +421 (0) 55 622 84 89

Vzdelanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (magisterské štúdium, denná forma)

Jazyky

Oblasti práva

Kontaktovať advokáta »

Volať