JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Ing. Martina Kováčová

Ing. Martina Kováčová - ekonómka

Kancelária: Bratislava
E-mail: kovacova@sklenarpartners.sk
Tel.: +421 (0) 2 546 42 400 
Fax: +421 (0) 2 524 54 643

Vzdelanie

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Jazyky

Oblasti praxe

Kontaktovať advokáta »

Volať