Služby pre firmy

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia je jeden zo spôsobov zrušenia právnických osôb akými sú najčastejšie obchodné spoločnosti (s.r.o.; v.o.s.; a.s.; k.s.) ale aj občianske združenia. O jej priebehu klienta informujeme počas celej dĺžky likvidácie a zároveň dbáme na diskrétnosť a rýchlosť.

Naše služby
Stretnutie a konzultácia s klientom
Prevzatie potrebnej účtovnej dokumentácie
Vybavenie súhlasov od dotknutých správcov daní potrebných pre výmaz spoločnosti z Obchodného registra
Príprava potrebných účtovných dokumentov (ako účtovná závierka za obdobie likvidácie a iné)
Príprava potrebných dokumentov a podanie výmazu spoločnosti na príslušný obchodný register
Všetko, čo potrebujete vedieť

Fázy likvidácie spoločnosti

Samotnú likvidáciu obchodných spoločnosti je možné zjednodušene rozdeliť na tri fázy:

  1. Zrušenie obchodnej spoločnosti a jej vstup do likvidácie, určenie jej likvidátora a zverejnenie týchto zmien v Obchodnom vestníku, Obchodnom registri príslušného Registrového súdu. Spoločnosť je zo zákona povinná používať pri obchodnom označenie „v likvidácii“ .
  2. Skončenie likvidácie spoločnosti a príprava účtovnej závierky spolu s poznámkami za obdobie likvidácie.
  3. Výmaz spoločnosti z príslušného Obchodného registra a príprava konečnej správy likvidátora spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku a podanie daňového priznania za obdobie likvidácie, taktiež je nevyhnutné zabezpečiť súhlasy o nedoplatkoch na daniach od príslušných správcov daní.