JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Účtovníctvo

Účtovníctvo

Advokátska kancelária SKLENAR & PARTNERS z dôvodu komplexného poskytnutia služieb a vytvorenia úplného zázemia pre svojich mandantov pre nich tiež zabezpečuje: evidenciu prvotných účtovných dokladov, vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, evidenciu hmotného a nehmotného investičného majetku, vedenie záznamov pre potreby dane z pridanej hodnoty, poradenskú a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva.

Zahraničné spoločnosti vstupujúce na slovenský trh musia splniť množstvo právnych požiadaviek pre bezproblémové fungovanie a úspešné etablovanie. SKLENARS & PARTNERS ponúkne zahraničným, ale aj domácim klientom v oblasti účtovníctva najlepšie riešenia pre ich podnikanie.

Potrebujem právnu pomoc »

Volať