JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Start up

Start up

Startup je pojem, s ktorým sa v bežnej praxi stretávame čoraz častejšie. Vo všeobecnosti označuje začínajúcu firmu alebo vznikajúci projekt. V prípade firmy sa táto zvykne označovať ako start-up, ak je vo fáze podnikateľského zámeru.

Frekventovanejšie sa označenie startup začalo používať v 90. rokoch v Silicon Valley, počas takzvanej „internetovej horúčky“, kedy vznikali „bodka-com“ spoločnosti. Spočiatku bol pojem naviazaný na oblasť technológií a internetu, avšak v súčasnosti sa startupom môže označiť firma začínajúca v akomkoľvek odvetví. Napriek rozšíreniu do všetkých odvetví tvoria technologické a internetové spoločnosti aj naďalej väčšinu startupových projektov.

Startupové projekty majú niektoré spoločné charakteristické vlastnosti ako nižšie počiatočné náklady a oproti klasickým podnikateľským plánom vyššie riziko. V prípade úspechu firmy sa pri nich predpokladá s vyššou návratnosťou. Financovaním startupov sa zaoberajú prevažne rizikoví investori. Pri získavaní financií pre startupy sa objavili v posledných rokoch nové zdroje. Populárnym sa stáva predovšetkým crowdfunding alebo davové financovanie. Kapitál pre nové projekty je v prípade crowdfundingu získavaný vďaka mikropríspevkom od veľkého počtu prispievateľov.

Ako startupy vzniklo mnoho spoločností, ktorých služby dnes využívame. Vrátane gigantov Facebook a Google. Rizikoví investori vedia spravidla vycítiť, kedy je myšlienka dobrá a existuje reálna šanca z nej vyťažiť v budúcnosti istý kapitál. Crowdfundingových projektov a rozličných startupov sa dnes však objavuje aj u nás nepreberné množstvo a dobré nápady sa často strácajú medzi kvantom projektov, ktoré nemajú reálnu šancu uspieť.

Ak uvažujete o pretavení svojich zámerov do podoby reálne fungujúcej spoločnosti, je nesmierne dôležité, aby ste ešte pred oslovením potenciálnych investorov splnili určité požiadavky a dosiahli istú úroveň prezentovaného projektu. V prípade záujmu o realizáciu vášho projektu môžete využiť poradenstvo našej kancelárie. SKLENARS & PARTNERS ponúka dlhoročné skúsenosti profesionálov pôsobiacich v oblasti obchodného práva.

Potrebujem právnu pomoc »

Volať