JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Nominee služby

Nominee služby

Naša advokátska kancelária ponúka klientom v rámci svojej ponuky nominee servis, čiže utajenie skutočných vlastníkov.

Nominee služby sú poskytované za účelom ochrany súkromia alebo majetku podnikateľa. V mene spoločnosti vystupujú nominee funkcionári. Tými sa stávajú dôveryhodné a preverené osoby, zastupujúce skutočného vlastníka v štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti.

Dosadené osoby konajú výhradne so súhlasom klienta, zároveň sa však jedná o osoby so skúsenosťami s riadením podnikov a s poskytovaním nominee služieb. Štatutárny orgán dostáva v predstihu inštrukcie od klienta, na základe ktorých v súlade s miestnymi právnymi predpismi koná.

Dopyt po nominee službách môže vznikať zo strany holdingových spoločností, kde sa stáva nutnosťou utajiť spojitosť jednotlivých subjektov v štruktúre, v prípade konfliktu záujmov, ale aj v spoločnostiach, ktoré nedisponujú dostatkom dôveryhodných ľudí vhodných pre vedúce funkcie.

Motívom pre využitie nominee služieb môže byť aj nahradenie rodinných príslušníkov v orgánoch menších spoločností alebo náhle ukončenie činnosti spolupracujúcej osoby a potreba rýchleho riešenia vzniknutej situácie.

Kancelária SKLENAR & PARTNERS poskytuje v prípade využitia nominee služieb nevyhnutné záruky a ručenie presne definované v zmluvných podmienkach poskytovaných služieb. Vzťahy medzi nominee osobou a klientom sú jednoznačne vymedzené, no priama väzba medzi vlastníkom a nominee osobami neexistuje. Naša spoločnosť klientom zaručuje jednanie len na základe pokynov skutočného vlastníka, jednoznačnú právnu dokumentáciu a zabezpečenie všetkých potrebných služieb v spolupráci s nominee osobou. Využívanie nominee služieb je zároveň podmienené správou účtovníctva danej firmy prostredníctvom našej kancelárie.

Potrebujem právnu pomoc »

Volať