JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Vyhľadanie nehnuteľnosti

Vyhľadanie nehnuteľnosti

V prípade potreby našich klientov zabezpečíme pre ich etablovanie sa na území Slovenskej republiky,  vyhľadanie  vhodných lokalít a priestorov.

Na základe vašich požiadaviek vytipujeme vhodné pozemky, priemyselné haly, kancelárske priestory alebo iné objekty vhodné na uskutočnenie vášho podnikateľského zámeru.

Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete tu: priemyselneparkyslovenska.sk/sk.