JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Obchodnoprávne poradenstvo

Obchodnoprávne poradenstvo

Poskytujeme komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností. Základná úprava obchodno-právnych vzťahov je obsiahnutá v slovenskom Obchodnom zákonníku - zákon č. 513/1991

Zabezpečujeme plnú právnu podporu pri vykonávaní vnútro spoločenských procesov, vrátane zvolania, vedenia a organizovania valného zhromaždenia spoločnosti a taktiež pri:

Založenie spoločností

Podľa požiadaviek klienta založíme: spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, verejnú obchodnú spoločnosť, organizačnú zložku.

Proces  založenia a vzniku entity  trvá cca 10 pracovných dní. V prípade, že vyžadujete založiť obchodnú spoločnosť do 24hodín, pozrite si sekciu "predaj spoločnosti".

Postup pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom našej kancelárie  je veľmi jednoduchý:

  1. Odkonzultujeme si potrebné predmety podnikania  a sídlo spoločnosti,
  2. Nami pripravené dokumenty podpíšete pred notárom a doručíte nám ich späť,
  3. Do 10 dní je Vaša nová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri.

Cena zahŕňa:

  1. konzultácie k predmetom podnikania
  2. vypracovanie dokumentov
  3. vybavenie živnostenských a súvisiacich oprávnení
  4. súdny poplatok
  5. vypracovanie a podanie návrhu na zápis do OR SR

Výška súdnych poplatkov pri založení spoločnosti našou kanceláriou:

Spoločnosť s ručením  obmedzeným 165,75 ,- €
Akciová spoločnosť 414,75,- €
Komanditná spoločnosť 165,-75,- €
Verejná obchodná spoločnosť 165,-75,- €
Organizačná zložka 165,-75,- €