JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Kancelária

Kancelária

Advokátska kancelária SKLENAR & PARTNERS je zoskupením právnikov, v ktorej sa snúbia dravosť a nové idey mladých advokátov so skúsenosťami a rozvahou ich starších kolegov.

Naša kancelária sa nachádza v k.ú.: Staré mesto - Bratislava.

Právne služby poskytujeme nielen v slovenskom a českom jazyku ale aj v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku.

Cieľom našej kancelárie je poskytnúť mandantom právne poradenstvo vo vyššej (tzv. high–end) kategórii. V záujme komplexného poskytnutia právnych služieb pre našich klientov je súčasťou nášho tímu aj skúsená účtovná poradkyňa, prostredníctvom ktorej dokážeme klientovi zabezpečiť kvalifikované poradenstvo aj v oblasti účtovníctva a daní. V sekcii správy a vymáhania pohľadávok máme dlhoročné skúsenosti umocnené úzkou spoluprácou so súdnym exekútorom.

Sme kanceláriou, v ktorej platí, že pri poskytovaní právnych služieb je záujem klienta na prvom mieste. Pri riešení zverených úloh vždy postupujeme s odbornou starostlivosťou. Medzi našich klientov patria zahraničné spoločnosti, slovenskí podnikatelia, ale aj jednotlivci, ktorí oceňujú kvalitnú prácu a primeranú cenu.

Počiatky spolupráce jednotlivých právnikov siahajú do roku 2008. V rámci ďalšieho vývoja spoločnosti došlo v roku 2012 k vytvoreniu jej súčasného názvu.

V advokátskej kancelárií SKLENAR & PARTNERS v súčasnosti pôsobia 2 partneri, 3 advokáti a 1 účtovná poradkyňa.

Kancelária SKLENAR & PARTNERS je poistne krytá vo všetkých štátoch Európskej únie v prípade zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie s celkovým limitom poistného plnenia 500.000,-EUR pre všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia v súvislosti s poskytnutím právnej pomoci.

Potrebujem právnu pomoc »

Volať