JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Články

Články

Preukazovanie príjmu z podnikania zahraničnej osoby - cudzinec ako štatutár obchodnej spoločnosti alebo družstva

13. August 2015

Cudzinec podnikajúci ako člen orgánu obchodnej spoločnosti je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu preukázať zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých koná za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima.

čítaj viac

Preukazovanie príjmu z podnikania zahraničnej osoby - cudzinec ako fyzická osoba

13. August 2015

Cudzinec podnikajúci ako fyzická osoba je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu preukázať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima.

čítaj viac

Obnovenie prechodného pobytu cudzinca (za účelom podnikania)

13. August 2015

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

čítaj viac

Založenie s.r.o. bez základného imania od 01.01.2016

13. August 2015

Podľa súčasného právneho stavu platí, že zakladateľ spoločnosti musí k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra priložiť písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa § 60 OBZ o rozsahu splatenia nepeňažných vkladov spoločníkov.

čítaj viac